Tehnobuss iesaistās Erasmus+ projektā

Tehnobuss iesaistās Erasmus projektā

Tehnobuss Latvija ir viens no 5 partneriem, kuri kopā ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju 2020.gada oktobrī uzsāka īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projektu Mobilās laboratorijas STEM zināšanu uzlabošanai (angļu valodā - Mobile laboratories for improvement of STEM knowledge  (Lab4STEM)) Nr. 2020-1-LV01-KA201-077502

 

Projekta īstenošanas periods: no 01.10.2020 līdz 31.12.2022. (27 mēneši)

 

Projekta mērķi ir:

1) Veicināt skolēnu sasniegumus STEM* jomā skolēniem pievilcīgā veidā

2) Nodrošināt atbalstu pedagogiem, piedāvājot interaktīvus, digitālus mācību materiālus par STEM

3) Veicināt nozares uzņēmumu iesaisti izglītības procesos

 

Galvenās projekta aktivitātes:

1) Interaktīvu, digitālu mācību materiālu skolēniem par STEM izstrāde

2) Pedagoga rokasgrāmatas par interaktīvu, digitālu mācību materiālu par STEM izmantošanu izstrāde

3) Rekomendāciju izstrāde nozaru pārstāvjiem skolēnu STEM zināšanu uzlabošanai

4) Pedagogu un skolēnu apmācības par interaktīviem, digitāliem mācību materiāliem par STEM

5) Skolēnu nacionālie konkursi par STEM mācību materiāliem

6) Publicitātes pasākumi

 

Visi materiāli tiks izstrādāti četrās valodās - angļu, latviešu, lietuviešu un igauņu, kas dos iespēju skolēniem un pedagogiem iepazīt STEM terminoloģiju vairākās valodās

 

Partneri:

  1. EML, Federation of Estonian Engineering Industry (Igaunija);
  2. LINPRA, Lithuanian engineering industries association (Lietuva);
  3. Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (Latvija);
  4. Vilnius Jeruzalem Labour Market Training centre (Lietuva);
  5. Merkuur OÜ (Igaunija)

 

*STEM - Dabas zinātnes un tehnoloģijas (no angļu val. STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics)

 

Vairāk par projektu angļu valodā ir pieejams: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details_en

 

 


Atgriezties uz sarakstu