Mācību līdzekļi

Mācību līdzekļi 7.-8. klašu skolēniem par tehnoloģijām un inženierzinātnēm

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC) 2022.gadā sadarbībā ar ārvalstu partneriem ir izstrādājusi mācību līdzekļus 7.-8. klasei par tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku.

Izstrādātie mācību līdzekļi ir zemāk apskatāmi un lejupielādējami par sekojošām tēmām:

1.     Mehānika un Simulācijas

2.     3D modelēšana un reversā inženierija

3.     3D drukāšana

4.     Apstrāde ar programmvadības darbagaldiem

5.     Mehatronika

6.     Metināšana

Izstrādātie mācību līdzekļi sastāv no:

1)     mācību materiāliem skolēnam, ietverot teoriju, testus un praktiskos uzdevumus, papildus materiālu resursus;

2)     pedagoga rokasgrāmatas (skatāmas un lejupielādējāmas šeit), kurā noteikti mācību tēmu sasniedzamie rezultāti, uzdevumi, apguves ilgums un integritāte un starpdisciplinaritāte mācību priekšmetos, pareizās atbildes uz testiem, sadarbība ar Tehnobuss Latvija mācību īstenošanā.

Mācību līdzekļus var izmantot šādos mācību priekšmetos: Tehnoloģijas un dizains. Inženierzinības. Fizika. Ķīmija. Matemātika. Datorika. Ekonomika. Sociālās zinības.

Aicinām Jūsu izglītības iestādi pārsūtīt mācību līdzekļus attiecīgo priekšmetu pedagogiem izmantošanai ikdienas darbā. Mācību līdzekļi ir bez maksas un brīvi izmantojami.

 

 

Erasmus+ programmas projekts “Mobilās laboratorijas STEM zināšanu uzlabošanai” (2020-1-LV01-KA201-077502)