8. septembrī MASOC organizēja Erasmus+ projekta Nr. 2015-1-LV01-KA202-013451 ‘’Stratēģiskās profesionālās izglītības attīstība mašīnbūves un metālasptrādes nozarē’’ noslēguma konferenci. Tās laikā norisa trīs iesaistīto sadarbības partneru prezentācijas:

Ziemeļvācijas mašīnbūves un metālasptrādes nozares asociācijas NORDMETALL pārstāvis Hans Manzke prezentēja InfoMobil pieredzi Vācijā, pieredzes nodošanu projekta partneriem MASOC Latvijā un LINPRA Lietuvā. 

Lietuvas nozares asociācijas LINPRA pieredzi un sasniegtos rezultātus prezentēja Agne Kudarauskiene. 

Latvijas nozares asociācijas MASOC pieredzi un sasniegtos rezultātus prezentēja Tehnobuss Latvija projekta koordinators Ainārs Dambergs.