Siltumtehnikas speciālists

Siltumenerģētikas speciālists organizē un izpilda aukstumražojošo un siltumražojošo iekārtu – katlu agregātu, siltumsūkņu, kondicionieru, aukstumiekārtu un atbilstošo palīgiekārtu projektēšanu, montāžu un uzturēšanu. Strādā ar darbam nepieciešamajiem instrumentiem iekārtu uzturēšanai un pārbaudei, programmnodrošinājumu aprēķinu un rasējumu veikšanai. Plaši izmanto siltumenerģētisko procesu automātiskās vadības ierīces.

Siltumtehnikas speciālists strādā:

Rūpniecības, izejvielu pārstrādes, sadales, lauksaimniecības un citos tautsaimniecības uzņēmumos par siltumenerģijas speciālistu, veicot projektešanas, konsultāciju, montāžas un apkopes darbus.

Profesija darba tirgū:

  • Siltumenerģētikas tehniķis
  • Siltumenerģētikas inženieris
  • Siltumtehnisko iekartu inženieris

Izglītības iespējas:


Atgriezties uz sarakstu