Baltijas metālapstrādes profesionālās izglītības konkurss gudrai izaugsmei

Baltijas metālapstrādes profesionālās izglītības konkurss gudrai izaugsmei

No 2022.gada 1.februāra līdz 2023.gada 30.septembrim Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija sadarbībā ar 6 partneriem no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas īsteno Erasmus+ programmas Sadarbības partnerību profesionālā izglītībā projektu "Baltijas metālapstrādes profesionālās izglītības konkurss gudrai izaugsmei" (angļu val.- “Baltic VET competition for smarth growth” (SmartGrowth)), projekta Nr. 2021-1-LV01-KA220-VET-00002515. 

Projekta galvenie mērķi ir:

1) Organizēt nacionālos un Baltijas valstu profesionālās meistarības konkursus profesionālās izglītības mašīnbūves un metālapstrādes nozares audzēkņiem, iesaistot nozares uzņēmēju pārstāvjus;

2) Paaugstināt profesionālās izglītības pievilcību, sniedzot iespēju profesionālās izglītības mašīnbūves un metālapstrādes nozares audzēkņiem demonstrēt prasmes, zināšanas un sasniegumus.

 

Galvenās projekta aktivitātes/rezultāti ir:

1) Valstu analīžu izstrāde par nozaru profesionālās izglītības konkursiem;

2) Praktisko un teorētisko uzdevumu sagatavošana vismaz 3 kvalifikācijām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē;

3) Konkursa nolikuma un konkursa vērtēšanas noteikumu izstrāde;

4) Praktisko mācību kursa izstrāde mašīnbūves un metālapstrādes nozarē;

5) Nacionālā konkursa organizēšana katrā valstī un Baltijas valstu konkursa organizēšana Latvijā;

6) Projekta publicitāte, partneru tikšanās, video izstrāde utt.

 

Partneri:

  1. EML, Igaunijas mašīnbūves nozares federācija (Igaunija);
  2. LINPRA, Lietuvas mašīnbūves nozares asociācija (Lietuva);
  3. Tehnobuss Latvija (Latvija);
  4. Vilņas Jeruzalemes mācību centrs (Lietuva);
  5. Merkuur OÜ (Igaunija);
  6. ZRKAC, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (Latvija)

 

Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar projekta koordinatori Rutu Pornieci, sūtot e-pastu: Lab4STEM@masoc.lv vai zvanot: +371 28383021.


Atgriezties uz sarakstu