RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvniecības un mašīnzinību fakultāte

Juridiskais statuss

Valsts iestāde

Dibināšanas gads

1864

Mācību iestādes vadītājs

Līga Gaile

Mācību iestādes vadītāja telefona numurs

+371 27300294

Mācību iestādes vadītāja e-pasta adrese

liga.gaile_1@rtu.lv

Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem)

Ivo Vaicis

Kontaktpersonas amats

Inovāciju prodekāns

Kontaktpersonas telefona numurs

+371 28324137

Kontaktpersonas e-pasta adrese

ivo.vaicis@rtu.lv

Sagatavotie speciālisti

Mehānikas, mehatronikas, transporta, rūpniecības, būvinženieri un citi speciālisti augstākās izglītības studiju virzienā "Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģija, siltumtehnika un mašīnbūve" un "Arhitektūra un būvniecība"